Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laatimispäivämäärä 3.5.2018. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.6.2018 Viimeisin muutos 1.3.2019.

1. Rekisterinpitäjä

Maisema-arkkitehtuurin opiskelijayhdistys Vista ry
Otakaari 1 X, 02150 Espoo

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Sihteeri/tiedottaja Miira Virtanen
Vistah-mail (at) list.ayy.fi

3. Rekisterin nimi

Maisema-arkkitehtuurin opiskelijayhdistys Vista ry:n tapahtumien ilmoittautumisrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittautuvilta (Rekisteröity) suostumus siihen, että heidän tietoja kerätään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Yhdistyksen jäsenyys
  • Puhelinnumero
  • Erityisruokavalio
  • Vaihtuvat tapahtumakohtaiset lisätiedot

Rekisterin tiedot poistetaan 1 kk kuluessa tapahtuman jälkeen, tai kunnes rekisteröity on hoitanut tapahtumaan liittyvät velvollisuutensa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan www-lomakkeilla.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säilytetä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mikäli tapahtumaa on mukana toinen taho järjestämässä, luovutetaan tietoja sen mukaan, mitä tapahtuman järjestämiseen tarvitsee. Tällaisissa tapahtumissa pyydetään myös osallistujien suostumusta tietojen luovuttamiseen toisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa luotettavassa ja EU:n tietosuojalainsäädäntöä noudattavan kolmannen osapuolen internet-palvelimilla (toistaiseksi Google Drivellä). Vistan Google Driveen on pääsy vain Vistan toimijoilla. Tietoihin on pääsy vain Vistan vastuuhenkilöillä, sekä tarpeen vaatiessa kyseisen tapahtuman muiden järjestävien yhdistysten vastuuhenkilöillä.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että rekisteriin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Rekisterin tietojen säilytysaika

Rekisterissä säilytetään tietoja vain niin kauan kuin tarpeellista. Normaalin tapahtuman yhteydessä tiedot poistetaan kuukausi tapahtuman jälkeen. Mikäli osaa tiedoista tarvitaan vielä tämän jälkeen esimerkiksi osallistumismaksujen perintään, nämä kyseiset tiedot poistetaan, kun rekisteröity on suorittanut tapahtumaan liittyvät velvollisuutensa.