Vistan Berliini-ekskursio, kesä 2017

Vistan Tanska-ekskursio, kesä 2016

Vistan Viro-ekskursio, kevät 2016